АНТИФРИЗAнтифриз 100%

  • Aнтифриз 100%
  • Aнтифриз 40%
  • Гарантирана температура на замрзнување -40 o C
  • Готова течност за употреба, која што осигурува заштита на моторот од замрзнување, прегревање и корозија.
  • Наш производ во соработка со АИБО - С ЕООД (ЕУ)
  • АНТИФРИЗ во пакување од 1 литар, 2 литри и 5 литри или рефус.
  • Credicom Милано - Италија ( црвен антифриз ) 1 Kg.
  • Осигурува долготрајна заштита на моторот, со екстра гаранција до 5 години.
  • Антифриз Хелиос
  • HELIOS »