ТЕЧНОСТИ ЗА АВТОСТАКЛА„Моќта на една капка“

  • Наши производи во соработка со АИБО - С ЕООД (ЕУ)
  • Парфимирани детергенти за чистење на автостакла.
  • ЕКО ИНСЕКТ - (летна течност) во пакување од 1 литар, 2 литри и 5 литри или рефус
    Со формула за ефикасно отстранување инсекти,мушички, мрснотии,прав и нечистотии од авто стаклата.
  • ЕКО СПЕКТАР - (зимска течност) 1, 2 и 5 L или рефус
    Со специјална формула што не замрзнува до -23°С Хелиос течности за авто стакла
  • Хелиос течности за авто стакла
  • HELIOS »