ДЕСТИЛИРАНА ВОДАСертифициран производ

  • Сертифициран производ од сопствено производство РИК Експорт Импорт - Битола
  • Дестилирана вода во пакување од 1 литар, 2 литри, 5 литри или рефус
  • Дејонизирана вода за општа употреба (за акумулатори, ладилници, пегли, разредување...)